Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տնօրենը հանդիպեց ամբիոնների վարիչների և ՄԿԾ-ների պատասխանատուների հետ

2018թ. փետրվարի 1-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյանի հանդիպումը ամբիոնների վարիչների և մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի պատասխանատուների հետ:

Տնօրենը հանդիպեց ամբիոնների վարիչների և ՄԿԾ-ների պատասխանատուների հետ

Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին ուսումնական գործընթացի շարունակական բարելավմանը, դասախոսների գիտական աշխատանքներին, էլեկտրոնային դասախոսությունների առկայությանը, կրթական ծրագրերի վերամշակմանը վերաբերող մի շարք խնդիրներ:

ՄԿԾ-ների պատասխանատուներն ու ամբիոնների վարիչները, ներկայացնելով իրենց իրականացրած աշխատանքները, մասնավորապես նշեցին, որ արդեն պատրաստ են կրթական ծրագրերի վերջնարդյունքները, ուսումնական պլանները, և հիմա դասախոսները պատրաստում են իրենց կողմից դասավանդվող առարկաների նկարագրիչները: Նրանք հավելեցին, որ բոլոր ծրագրերը պատրաստ կլինեն սահմանված ժամկետներում:

Տնօրենը հանդիպեց ամբիոնների վարիչների և ՄԿԾ-ների պատասխանատուների հետ

Տնօրենը կրկին շեշտեց, որ այդ աշխատանքներում անհրաժեշտ է թիմային մոտեցում, ամբիոնները պետք է ակտիվ համագործակցեն կրթական ծրագրերի պատասխանատուների հետ:

Կարևորվեց նաև այն հանգամանքը, որ ուսումնական պլաններում և դասընթացների ծրագրերում շեշտադրումը պետք է դնել գործնական կարողությունների և հմտությունների ձևավորման ու զարգացման վրա: