Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կիրառական արվեստի  ֆակուլտետի  գիտական  խորհրդի ընդլայնված նիստ

 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստ

2016թ.  հուլիսի  1-ին`  ժամը  1200-ին, Բնական գիտությունների ֆակուլտետի թիվ  3  լսարանում   տեղի  կունենա Կիրառական արվեստի  ֆակուլտետի  գիտական  խորհրդի  ընդլայնված նիստ`  հետևյալ  օրակարգով.

  1. 2015-2016 ուստարվա  երկրորդ  կիսամյակի  քննաշրջանի  արդյունքների  քննարկում և ամփոփում:
    Զեկուցող՝  Ա.Մարգարյան
  1. Ֆակուլտետի դեկանի  ամփոփ  հաշվետվությունը՝ 2015-2016 ուստարվա վերաբերյալ: 
    Զեկուցող՝  Ա.Մարգարյան
  1. Ֆակուլտետի մասնագիտական ամբիոնների  անհատական  ծանրաբեռնվածությունների  քննարկում: 
    Զեկուցող՝  Ա.Մարգարյան
  1. Ընթացիկ հարցեր: