Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի ընդլայնված նիստ

 

Նիստ

2016թ.  հուլիսի  1-ին`  ժամը  1200-ին, Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի թիվ  28  լսարանում   տեղի  կունենա  ֆակուլտետի  գիտական  խորհրդի  ընդլայնված նիստ`  հետևյալ  օրակարգով.

  1. 2015-2016 ուստարվա  երկրորդ  կիսամյակի  քննաշրջանի  արդյունքների  քննարկում և ամփոփում:
    Զեկուցող՝  Ա. Ներսիսյան

  2. Ֆակուլտետի դեկանի  ամփոփ  հաշվետվությունը՝ 2015-2016 ուստարվա վերաբերյալ: 
    Զեկուցող՝  Ա. Ներսիսյան

  3. Ֆակուլտետի մասնագիտական ամբիոնների  անհատական  ծանրաբեռնվածությունների  քննարկում: 
    Զեկուցող՝  Ա. Ներսիսյան

  4. Ընթացիկ  հարցեր: