Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ-ի ներկայացուցիչները մասնակցեցին միջազգային գիտաժողովի

2017թ. հոկտեմբերի 2-6-ը տեղի ունեցավ ԵՊՀ ՈՒԳԸ միջազգային 4-րդ գիտաժողովը՝ նվիրված ՈՒԳԸ 70-ամյակին։ Գիտաժողովի բացման հանդիսավոր արարողությանը ներկա էին ԵՊՀ պրոռեկտոր Ռուբեն Մարկոսյանը, Ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների կենտրոնի տնօրեն Վահագն Վարագյանը, պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչներ, նախկին և ներկա ՈՒԳԸ-ականներ, 14 երկրի 350 զեկուցողներ:

ԵՊՀ ԻՄ-ի ներկայացուցիչները մասնակցեցին միջազգային գիտաժողովի

Բացման արարողությունը մեկնարկեց Մշակույթի կենտրոնի երգչախմբի կողմից ԵՊՀ հիմնի հնչեցմամբ, որին հաջորդեցին ՈՒԳԸ նախագահ Մհեր Հակոբյանի և պրոռեկտոր Ռ.Մարկոսյանի ելույթները: Մ.Հակոբյանը ողջունեց բոլոր մասնակիցներին և իր շնորհակալական խոսքը հղեց ԵՊՀ ռեկտորատին՝ գիտաժողովի կայացմանը նպաստելու,  պրոֆեսորադասախոսական կազմին՝ մասնագիտական աջակցության, Մշակույթի կենտրոնին՝ բացման արարողության մշակութային մասն ապահովելու և բոլոր ՈՒԳԸ-ականներին՝ մասնագիտական բաժանմունքներում աշխատանքները կազմակերպելու համար:

ՈՒԳԸ նախագահը հակիրճ ներկայացրեց ՈՒԳԸ-ի՝ որպես ՀՀ ամենահին ուսանողական կառույցի անցած բազմավաստակ յոթանասունամյա ուղին՝ նշելով կառույցի կենտրոնական դերը համալսարանում՝ որպես ուսանողության գիտական մտքի խթանման, զարգացման և իրացման կարևոր հարթակ: 

Բացման արարողությանը հաջորդեցին մասնագիտական բաժանմունքներում աշխատանքները, որոնք ընթացան ակտիվ քննարկումներով։

ԵՊՀ ԻՄ-ից գիտաժողովին մասնակցեցին 1 դասախոս և 2 ուսանող։

Ընդհանուր մաթեմա­տիկայի և բնագիտության ամբիոնի դասախոս Սլավիկ Սամվելի Ալավերդյանը ելույթ ունեցավ Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի բաժանմունքում։ Նա ներկայացրեց «Պոպուլյացիայի թվաքանակի փոփոխության Ֆերհյուլստի մաթեմա­տի­կա­կան մոդելը»։

ԵՊՀ ԻՄ-ի ներկայացուցիչները մասնակցեցին միջազգային գիտաժողովի

 

«Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանող  Ալբերտ Մարատի Զուրաբյանը ելույթ ունեցավ Փիլիսոփայության և հոգեբանության բաժանմունքում։ Նա հանդես եկավ «Երա­ժշտաթերապիան՝ որպես աուտիզմ ունեցող երեխաների հետ աշխատանքի միջոց» թեմայով զեկուցմամբ։

ԵՊՀ ԻՄ-ի ներկայացուցիչները մասնակցեցին միջազգային գիտաժողովի

 

«Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Նառա Մարտիկի Մնացականյանը Աշխարհագրության և երկրաբանության բաժանմունքում ներկայացրեց «Կադաստրային համակարգի ներդրման անհրաժեշտությունը զբոսաշրջու­թյան զարգացման գործում» թեմայով զեկուցում։

ԵՊՀ ԻՄ-ի ներկայացուցիչները մասնակցեցին միջազգային գիտաժողովի

Բոլոր զեկուցողներին տրվեցին մասնակցության վկայականներ։