Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ-ում կայացավ «Հաշմանդամությունը սոցիալական մոդելի տեսանկյունից» դաս-քննարկումը

1. գլխավոր 2021թ. սեպտեմբերի 30-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի և «Հույսի կամուրջ» հասարակական կազմակերպության միջև կնքված փոխըմբռնման հուշագրի շրջանակներում մասնաճյուղի գրադարանում կայացավ «Հաշմանդամությունը  սոցիալական  մոդելի  տեսանկյունից» դաս-քննարկումը, որը կազմակերպել էր ԵՊՀ ԻՄ-ի արտաքին կապերի բաժինը:

Դաս-քննարկումը վարեց «Հույսի կամուրջ» ՀԿ Իջևանի երեխայի զարգացման և սոցիալական ներառման կենտրոնի տնօրեն Արմինե Ներսիսյանը, մասնակցեցին բուհի վարչական անձնակազմի անդամներ, «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա» մասնագիտության 1-ին և 3-րդ կուրսերի ուսանողները:

Քննարկման նպատակն էր ուսանողների շրջանում բարձրացնել իրազեկվածությունը հաշմանդամության, ներառականության և հավասարության տեսանկյունից, կոտրել հասարակության շրջանում գոյություն ունեցող կարծրատիպերը, ինչպես նաև ձևավորել դրական վերաբերմունք հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ:

Հանդիպման ընթացքում քննարկված հարցերի շրջանակը հետևյալն էր.

  • Մեր հասարակության մեջ ինչպե՞ս են ներգրավված հաշմանդամություն ունեցող անձինք:
  • Արդյո՞ք կան բոլոր պայմանները, որ հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ իրենց լիաժեք զգան մեր հասարակության մեջ:
  • Ինչպիսի՞ն է մարդկանց վերաբերմունքը հաշմանդամություն ունեցողների նկատմամբ:
  • Ինչպե՞ս պետք է վերաբերվենք հաշմանդամություն ունեցող անձանց:                 
  • Ինչպե՞ս կազմակերպենք հաշմանդամություն ունեցողների լիարժեք ներգրավումը մեր հասարակության մեջ, նրանց շփումը, բոլոր կազմակերպությունների ծառայություններից օգտվելու հնարավորությունները:

Քննարկմանը մասնակցող ուսանողները բանախոսին ուղղեցին իրենց հետաքրքրող հարցերը և ստացան պատասխաններ:

Դաս-քննարկման վերջում «Հույսի կամուրջ» հասարակական կազմակերպության Իջևանի երեխայի զարգացման և սոցիալական ներառման կենտրոնի տնօրեն Արմինե Ներսիսյանը ԵՊՀ ԻՄ-ի գրադարանին նվիրաբերեց  մանկավարժահոգեբանական աջակցության մեթոդական ձեռնարկներ: