Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տեղի կունենա Բնական գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստ

meeting (1) 2018թ. դեկտեմբերի 8-ին՝ ժամը 12:00-ին, տեղի կունենա Բնական գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստ՝ հետևյալ օրակարգով.

1. Ամբիոնների վարիչների ընտրություն:

(զեկուցող՝ Մ. Ա. Զաքարյան)

2. 2018-19 ուսումնական տարվա I կիսամյակի երկրորդ ընթացիկ ստուգումների, ընթացիկ քննությունների և քննաշրջանի ժամանակացույցների հաստատում:

(զեկուցող՝ Մ. Ա. Զաքարյան)

3.Այլ հարցեր: