Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ՀՀ կառավարության որոշմամբ՝ 2020-21 ուստարվա ընդունելության քննությունների ցանկում իրականացվել են փոփոխություններ

2. ԿԳՄՍՆ նորութ. նկարը

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության պաշտոնական էջից տեղեկանում ենք, որ 2020թ. դեկտեմբերի 1-ին ՀՀ կառավարությունը հաստատել է ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով 2021-2022 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների ու ընդունելության քննությունների ցանկը:

Համաձայն ընդունված որոշման՝ առկա և հեռակա համակարգերում դիմորդները կհանձնեն հիմնականում երկու ընդունելության քննություն: Կան մասնագիտություններ, որոնց դիմորդները վճարովի ուսուցման համակարգում թափուր տեղերի առկայության դեպքում 2-րդ քննության գնահատականը (քննությունների ցանկում նշված է երկու աստղանշանով **) կարող են փոխանցել նախորդ աստիճանի ավարտական փաստաթղթից (ատեստատ կամ դիպլոմ):

Գալիք՝ 2021-22 ուստարվա ընդունելության քննությունների ցանկում կատարված հիմնական փոփոխությունն այն է, որ մի շարք մասնագիտությունների համար բուհերի կողմից սահմանված են մրցութային կամընտրական քննություններ՝ դիմորդներին հնարավորություն տալով իրենց ցանկությամբ ընտրելու համապատասխան քննական առարկան:

Այս փոփոխությունը տարածվում է այն մասնագիտությունների վրա, որոնց համար նախորդ տարիներին սահմանված է եղել մրցութային երեք քննություն: Այդ մասնագիտությունների դիմորդներն այժմ կհանձնեն երկու քննություն՝ նախկին երեքի փոխարեն, որոնցից մեկը սահմանված է որպես պարտադիր առարկա, իսկ երկրորդ քննությունը դիմորդն առաջարկվող առարկաներից կընտրի իր ցանկությամբ:

Ընդունելության քննությունների և մասնագիտությունների ցանկը՝ այստեղ:

Գիտելիքների ստուգման գործընթացն իրականացնելիս, անկախ բուհի կարգավիճակից (պետական, ոչ պետական), բոլոր դիմորդների համար սահմանվում են ընդունելության միևնույն պայմանները:

Սովորաբար բակալավրիատի ծրագրով դիմորդները հանձնել են նվազագույնը երկու ընդունելության քննություն: Բացառություն է արվել միայն անցյալ՝ 2020-2021 ուսումնական տարվա ընդունելության գործընթացի կազմակերպման ժամանակ, երբ դիմորդները հանձնել են մեկ քննություն՝ պայմանավորված կորոնավիրուսի համավարակի տարածման կանխարգելմամբ:

ԵՊՀ ԻՄ-ի առկա ուսուցման 2021թ. ընդունելության մասնագիտությունների ցանկում ևս կատարվել են որոշ փոփոխություններ: «Հայոց լեզու և գրականություն» կրթական ծրագրից հանվել է ոչ մրցութային «Հայոց պատմություն» առարկան: «Զբոսաշրջություն» կրթական ծրագրի ընդունելության քննություններում «Աշխարհագրություն» (գրավոր) կամ «Օտար լեզու» (գրավոր) մրցութային համարվող առարկաները կլինեն երկու աստղանիշով (երկու աստղանիշով նախատեսված «Օտար լեզու» (գրավոր) առարկայի հետ համատեղ (կամ-ով) դրվել է «Աշխարհագրություն» (գրավոր) առարկան):

ԵՊՀ ԻՄ-ի առկա ուսուցման 2021թ. ընդունելության մասնագիտությունների ցանկը կարող եք տեսնել այստեղ: