Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տեղի  կունենա Տնտեսագիտության  ֆակուլտետի  գիտական  խորհրդի  նիստ

նիստ

2017թ.  փետրվարի  4-ին`  ժամը  1200-ին,  տեղի  կունենա Տնտեսագիտության  ֆակուլտետի  գիտական  խորհրդի  նիստ՝  հետևյալ  օրակարգով.

  1. 2016-17 ուսումնական  տարվա  առաջին  կիսամյակի  քննաշրջանի  ամփոփման  մասին:

Զեկուցող՝  Ն. Խուդավերդյան

  1. 2016-17 ուսումնական  տարվա  երկրորդ  կիսամյակի    նախապատրաստական  աշխատանքների (դեկանատի  և  ամբիոնների) մասին:

Զեկուցող՝  Ն. Խուդավերդյան

 

Տնտեսագիտության  ֆակուլտետի  գիտական  խորհուրդ