Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունություն Մասառիկի համալսարան, Չեխիա

Էրազմուսի հայտ. նկարը

Տեղեկացնում ենք, որ «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական համալսարանի և Մասառիկի համալսարանի միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 1 շարժունություն Կենսաբանության, Միջազգային հարաբերությունների, Պատմության, Իրավագիտության, Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետների դասախոսների համար (հիմնական աշխատակիցների)` 2021-2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակում 1 շաբաթ դասավանդելու նպատակով (8 ժամ):

 

Անգլերենի գերազանց իմացությունը պարտադիր է:

 

Ծրագիրը դրամաշնորհառուներին տրամադրում է անհատական կրթաթոշակ, ինչպես նաև հոգում է ճանապարհածախսը:

 

Ավելի մանրամասն տեղեկատվություն ֆինանսավորման և «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության ծրագրի մասին կարող եք գտնել «Էրազմուս+» ազգային գործակալության կայքէջում՝ https://erasmusplus.am/credit-mobility/:

 

Ծրագրի դիմումներն ընդունվում են ԵՊՀ միջազգային կապերի բաժնում էլեկտրոնային տարբերակով (էլ. հասցե՝ h.mkrtchyan@ysu.am): Նամակի վերնագրում խնդրում ենք նշել ERASMUS+, MASARYK:

 

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 2021 թ. մարտի 20-ը՝ ժամը 17:00-ն:

 

Ստորև ներկայացվում է անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը պրոֆեսորադասախոսական կազմի  համար (փաստաթղթերն ընդունվում են միայն անգլերեն, pdf տարբերակով)՝

 

  1. Անձնագրի պատճեն,
  2. Ինքնակենսագրական (CV) «Europass» ձևաչափով (https://europass.cedefop.europa.eu/),
  3. Շարժունության համաձայնագիր դասավանդման նպատակով (Staff Mobility Agreement for Teaching) (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus) (թեմա, նկարագիր, շարժունության նպատակները, ակնկալվող գործողությունները և այլն),
  4. Տեղեկանք ԵՊՀ-ում աշխատելու վերաբերյալ,
  5. Անգլերենի իմացությունը հաստատող փաստաթուղթ:

Հարցերի դեպքում և հավելյալ տեղեկատվության համար կարող եք դիմել ԵՊՀ միջազգային կապերի բաժին՝  Կենտրոնական մասնաշենք, 4-րդ հարկ, 408 սենյակ, հեռախոս՝ (+374 10) 55-46-41 (ներքին՝ 11-38): Ծրագրի համակարգող՝ Հայկուհի Մկրտչյան:

 

Աղբյուրը՝ ysu.am: