Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ մշակույթի կենտրոնի կողմից Իջևանում բեմադրվեց «Հայկական էսքիզներ» ներկայացումը