Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ Գիտական խորհրդի հերթական նիստը

DSCN8820

 2019թ. հունիսի 1-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ Գիտական խորհրդի նիստ, որին մասնակցում էին ԵՊՀ ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Մենուա Սողոմոնյանը, ԵՊՀ գիտական քարտուղար Լևոն Հովսեփյանը, գիտխորհրդի անդամներ: Նիստը վարում էր ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա. Վ. Ցուցուլյանը:

ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտխորհրդի նիստում քննարկվեցին օրակարգով նախատեսված հետևյալ հարցերը.

 1. ԵՊՀ ԻՄ-ի ՄՌԿ բաժնի գործունեության մասին (զեկուցող՝ ՄՌԿ
  բաժնի վարիչի պաշտոնակատար Վ. Եգանյան):
 2. ԵՊՀ ԻՄ-ի արտաքին կապերի բաժնի գործունեության մասին (զեկուցող՝ Արտաքին կապերի բաժնի վարիչ Ա. Եգանյան):
 3. ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսական մասի գործունեության մասին (Զեկուցող՝ Տնտեսական մասի վարիչ Վ.Սարգսյան):
 4. ԵՊՀ ԻՄ-ի հաշվապահության գործունեության մասին (զեկուցող՝ գլխավոր հաշվապահ Մ. Մխիթարյան):
 5. Ընթացիկ հարցեր.
  • ԵՊՀ ԻՄ-ի արտաքին կապերի բաժնի կանոնադրության հաստատում:
  • Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգի հաստատում (նոր խմբագրությամբ):
  • Կրթական ծրագրերի հաստատում:

Յուրաքանչյուր հարցից հետո իրականացվեց քննարկում, որի ընթացքում նիստի մասնակիցները զեկուցողներին ուղղեցին իրենց հետաքրքրող հարցերը, ստացան պարզաբանումներ, ներկայացրին իրենց առաջարկությունները:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացված գործունեության վերաբերյալ Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի, Արտաքին կապերի բաժնի և Տնտեսական մասի զեկուցումները նիստի ընթացքում ընդունվեցին ի գիտություն, իսկ գործունեությունը գնահատվեց բավարար:  

ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդի նիստում հաստատվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի արտաքին կապերի բաժնի կանոնադրությունը, Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգը և ԵՊՀ ԻՄ-ի հինգ՝ «Ֆինանսներ», «Զբոսաշրջություն», «Հայոց լեզու և գրականություն», «Անգլերեն լեզու և գրականություն», «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» կրթական ծրագրերը:

Գիտխորհրդի նիստի բոլոր լուսանկարները տե՛ս Պատկերասրահում: