Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ իջևանի մասնաճյուղում ընթանում են հեռակա ուսուցման ընդունելության քննությունները

2017թ. հոկտեմբերի 1-20-ը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում ընթանում են հեռակա ուսուցման ընդունելության քննությունները՝ հետևյալ մասնագիտությունների գծով.

  • «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա»,
  • «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ»,
  • «Բնապահպանություն և բնօգտագործում»,
  • «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա»,
  • «Պատմություն»,
  • «Հոգեբանություն»,
  • «Ֆինանսներ» (ըստ ոլորտի),
  • «Զբոսաշրջություն»:

Ընդունելության քննություններին մասնակցում են 176 դիմորդներ, ովքեր կհանձնեն քննություններ 8 առարկաներից:

ԵՊՀ իջևանի մասնաճյուղում ընթանում են  հեռակա ուսուցման ընդունելության քննություններըԸնդունող հանձնաժողովի նախագահի խոսքով՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի հեռակա ուսուցման ընդունելության քննություններն ընթանում են ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության սահմանած ժամկետում, համապատասխան չափորոշոչիչներով:

Ընդունելության քննությունների մրցույթի արդյունքները կհրապարակվեն ՀՀ ԿԳՆ սահմանած ժամկետում:

ԵՊՀ իջևանի մասնաճյուղում ընթանում են  հեռակա ուսուցման ընդունելության քննությունները