Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հովհ․ Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին նվիրված գրական-երաժշտական միջոցառմանը մասնակցելու հրավեր

1518849661_1625928

 Սիրելի՛ ուսանողներ, 2019թ ապրիլի 26-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնը կազմակերպում է գրական-երաժշտական միջոցառում՝ նվիրված Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին։

Մասնակցել ցանկացողները մինչև 30-ը մարտի կարող են դիմել Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն։