Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տեղի կունենա Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստ

նիստ

2017թ. մայիսի 5-ին՝ ժամը 15:00-ին, տեղի կունենա  Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստ` հետևյալ օրակարգով.

  1. Առաջին ընթացիկ քննությունների և ստուգումների արդյունքների ամփոփում:

                                                                      Զեկուցող՝  Ա.Ներսիսյան

  1. Նախապաշտպանությունների արդյունքների ամփոփում:

Զեկուցող՝  Ա.Ներսիսյան

  1. Ընթացիկ հարցեր: