Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Առցանց դասերի մեկ ամսվա արդյունքներն ամփոփում են ֆակուլտետների դեկանները