Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ-ում ավարտվեց առկա ուսուցման՝ 2018-2019 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորումը

IMG_3434

 2019թ. մայիսի 18-ից հունիսի 1-ը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում ընթացավ առկա ուսուցման 2018-2019 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորումը (առկա ուսուցման ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունները)՝ 11 մասնագիտության գծով:

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանի հավաստմամբ՝ ամփոփիչ ատեստավորման գործընթացն անցկացվել է սահմանված կարգով, ըստ հաստատված ժամանակացույցների. ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների նախագահները և անդամները, դասախոսները և ուսանողները ավարտական աշխատանքների պաշտպանություններին մոտեցել են ամենայն պատասխանատվությամբ:

2019թ. մայիսի 18-ին տեղի ունեցավ «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը գլխավորում էր «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» հիմնադրամի Տեղեկատվական, հաղորդակցական տեխնոլոգիաների և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտի ալգորիթմական լեզուների և ծրագրավորման ամբիոնի դոցենտ, տեխն. գիտ. թեկնածու Նարինե Ալբերտի Կոսյանը:                  

Նույն օրը կայացավ «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը գլխավորում էր Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի ֆրանսերեն լեզվի ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ. Մելանյա Սմբատի Ղազարյանը:

Մայիսի 22-ին տեղի ունեցավ «Կիրառական արվեստ» մասնագիտության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

Հանձնաժողովը գլխավորում էր «Տերյան» մշակութային կենտրոնի տնօրեն, ՀՀ ՆՄ և ՀՀ ԴՄ անդամ, արվեստագիտության թեկնածու Լիլիթ Ռաֆայելի Մելիքյանը:

Մայիսի 23-ին կայացավ «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը գլխավորում էր ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի տնօրեն, բան. գիտ. դոկտոր Վարդան  Գևորգի Դևրիկյանը:

Մայիսի 24-ին տեղի ունեցավ «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը գլխավորում էր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի լեզուների ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար, բ.գ.թ., դոցենտ Լուսինե Արմենի Հարությունյանը:          

Մայիսի 25-ին կայացավ «Պատմություն» մասնագիտության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը գլխավորում էր Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական hամալսարանի համաշխարհային պատմության ամբիոնի պրոֆեսոր, պ.գ.թ, Գագիկ Սուրենի Հարությունյանը:      

Նույն օրը տեղի ունեցավ «Հոգեբանություն» մասնագիտության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը գլխավորում էր ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային  կենտրոնի  դեկան, հոգեբ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Նաիրա Ռաֆիկի Հակոբյանը: 

Նույն օրը կայացավ և «Սերվիս» մասնագիտության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը գլխավորում էր Եվրոպական տարածաշրջանային ակադեմիայի զբոսաշրջության  ֆակուլտետի դեկան, աշխ. գիտ. թեկնածու Գոռ Սուքիասի Մանասյանը:

Մայիսի 25-ին տեղի ունեցավ նաև «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը գլխավորում էր «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի հողաշինարարության և հողային կադաստրի ամբիոնի վարիչ, տեխն. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Դավիթ Ալեքսանդրի    Սողոմոնյանը:

Մայիսի 27-ին կայացավ «Դիզայն» մասնագիտության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

Հանձնաժողովը գլխավորում էր «Տերյան» մշակութային կենտրոնի տնօրեն, ՀՀ ՆՄ և ՀՀ ԴՄ անդամ, արվեստագիտության թեկնածու Լիլիթ Ռաֆայելի Մելիքյանը:

Հունիսի 1-ին տեղի ունեցավ «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

Հանձնաժողովը գլխավորում էր ՀՀ կենտրոնական բանկի վիճակագրության վարչության պետ, տ.գ.թ. Գագիկ Գրիգորի Աղաջանյանը:

Բոլոր լուսանկարները տե՛ս Պատկերասրահում: