Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տեղի կունենա Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի  նիստ

Նկ. 2018թ. դեկտեմբերի 8-ին՝ ժամը 14:00-ին, №39 լսարանում տեղի կունենա Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի  նիստ՝ հետևյալ օրակարգով.

  1. Ամբիոնների վարիչների ընտրություն:

(զեկուցող՝ Գ. Ավետիսյան)

  1. Ֆակուլտետի ամբիոնների ուսումնամեթոդական և գիտահետազոտական աշխատանքների հաշվետվությունների քննարկում:

(զեկուցողներ՝ Մ. Միքայելյան, Գ. Հովհաննիսյան)

  1. Ընթացիկ հարցեր: