Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«Կրթական  հետազոտությունները  բուհական  համակարգում» դասընթացի հրավեր

Մարինա Գալստյան

 2019թ. մայիսի  10-ին՝ ժամը 14։00-ին, և  մայիսի 11-ին՝ ժամը 10։00-ին,  ԵՊՀ   Իջևանի մասնաճյուղի տնտեսագիտության ֆակուլտետի   №39  լսարանում  տեղի կունենա «Կրթական հետազոտությունները բուհական համակարգում» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց, որը կվարի Կրթական հետազոտությունների և խորհրդատվությունների կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն Մարինա Գալստյանը, ով ունի կրթական հետազոտությունների մշակման և իրականացման ավելի քան 10 տարվա փորձ: Նա ներգրավված է եղել EUROSTUDENT  V 2012–2015, Social and Economic Conditions of  Student Life in  Europe ծրագրում՝ որպես հետազոտական թիմի անդամ և վերլուծաբան։ Երիտասարդության ոլորտի հետազոտողների եվրոպական ցանցի անդամ է՝ սկսած 2017 թ.-ից:

Դասընթացի նպատակն է կրթական հետազոտությունների վերաբերյալ մասնակիցներին տրամադրել բազային գիտելիքներ, ինչպես  նաև ձևավորել հետազոտություններ  իրականացնելու  գործնական  հմտություններ:

Այն նախատեսված է բուհի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչների, որակի ապահովման պատասխանատուների համար:

Դասընթացը  բաղկացած է  2 մոդուլից՝

Մոդուլ I.  ԿՀԿ/ Կրթական հետազոտությունների հայեցակարգը,

Մոդուլ II. ԿՀՊ/Կրթական հետազոտությունները պրակտիկայում:

Դասընթացի   ավարտին  մասնակիցները՝

  • կստանան գիտելիքներ կրթական հետազոտությունների նպատակների և խնդիրների վերաբերյալ, 
  • կստանան գիտելիքներ կրթական հետազոտությունների տարբեր մոտեցումների և մեթոդաբանությունների վերաբերյալ,
  • պատկերացում կկազմեն կրթական հետազոտությունների իրականացման փուլերի վերաբերյալ, այդ թվում՝ պլանավորման, իրականացման, որակի վերահսկման, ինչպես նաև հետազոտություններում էթիկական սկզբունքների  վերաբերյալ,
  • կկարողանան պլանավորել և իրականացնել կրթական հետազոտություններ՝ մասնագիտական աջակցության միջոցով:

Դասընթացից հետո մասնակիցները կստանան մասնագիտական խորհրդատվություն՝ գործնական աշխատանքների  ընթացքում: