Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«Հետազոտական աշխատանքների մեթոդաբանություն» թեմայով առցանց դասընթացին մասնակցելու հրավեր

Հայտ. նկարՀարգելի՛ համալսարանականներ, 2021թ. սեպտեմբերի 7-ին՝ ժամը 17:00-ին, և սեպտեմբերի 11-ին՝ ժամը 14:00-ին, ԵՊՀ ԻՄ-ի կրթական բարեփոխումների և դասախոսների վերապատրաստման բաժինը կազմակերպում է «Հետազոտական աշխատանքների մեթոդաբանություն» թեմայով առցանց վերապատրաստում, որը կվարի Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար, ա.գ.թ., պրոֆեսոր Գ. Ժ. Հովհաննիսյանը:

Վերապատրաստման դասընթացի ժամանակ կներկայացվեն ուսումնական և ակադեմիական աշխատանքներ (ռեֆերատ, հետազոտական աշխատանք, բակալավրի և մագիստրոսի ավարտական աշխատանք, հոդված, ատենախոսություն և այլն) պատրաստելու հիմնասկզբունքները՝ հետազոտական աշխատանքի պլանավորման նրբությունները, աշխատանքների կառուցվածքային և բովանդակային պահանջները, գիտական էթիկայի հիմնատարրերը:

Դասընթացը կօգնի ունկնդիրներին արդյունավետ պլանավորել իրենց հետազոտությունները, պատրաստել գիտականության և գիտական էթիկայի կանոններին համապատասխանող աշխատանքներ:

Վերապատրաստման դասընթացին մասնակցելու  համար  կարող  եք  գրանցվել  հետևյալ հղումով՝ https://forms.gle/Y7DzSML1PLv4CTB9A: