Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տեղի կունենա Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի հերթական նիստը

Հ. գ. ֆ.

2019թ. մայիսի 10-ին՝ ժամը 12:15-ին, №28 լսարանում տեղի կունենա Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի հերթական նիստը՝ հետևյալ օրակարգով.

  1. 2018-2019 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի II ընթացիկ քննությունների և ստուգումների նախապատրաստական աշխատանքների մասին (զեկուցող՝ Կ.Պողոսյան):
  2. 2018-19 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանի նախապատրաստական աշխատանքների մասին (զեկուցող՝ Կ.Պողոսյան):
  3. Ընթացիկ հարցեր: