Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«Մաթևոսյան կրթավճար» ծրագրի մրցույթ 2020-2021 ուստարվա առաջին կուրսեցիների համար

օրիգինալը

Հայ oգնության ֆոնդը (ՀՕՖ) «Մաթևոսյան կրթավճար» ծրագրի շրջանակներում Երևանի պետական համալսարան, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան և նրանց մասնաճյուղեր ընդունված սոցիալապես անապահով, բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած, բակալավրի առկա բաժնի առաջին կուրսեցիների համար հայտարարում է մրցույթ:

Մրցույթին կարող են մասնակցել այն ուսանողները, որոնք.

ա) ընդունվել են․

 • ԵՊՀ – մաթեմատիկայի և մեխանիկայի, ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի, ռադիոֆիզիկայի, քիմիայի, ֆարմացիայի, կենսաբանության, միջազգային հարաբերությունների /քաղաքագիտություն, հանրային կառավարում/, սոցիոլոգիայի /սոցիալական աշխատանք/, փիլիսոփայության և հոգեբանության /հոգեբանություն/, հայ բանասիրության, աշխարհագրություն և երկրաբանություն /սերվիս/ և ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետներ:
 • ՀՊՏՀ – ֆինանսական, ինֆորմատիկայի և վիճակագրության, հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետներ:
 • ՀԱՊՀ – տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների ու էլեկտրոնիկայի, էներգետիկայի և էլեկտրատեխնիկայի ինստիտուտներ, կիրառական մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի, ընդերքաբանության և մետալուրգիայի ֆակուլտետներ, մեխանիկամեքենաշինական, տրանսպորտային համակարգերի և դիզայնի ինստիտուտ (ավիացիոն և հրթիռային տեխնիկա):
 • ՀԱԱՀ- ագրոբիզնեսի և շուկայաբանության, տնտեսագիտական, անասնաբուժական և անասնաբուժական բժշկագիտության, ագրոնոմիկայի ֆակուլտետներ:
 • ՀՊՄՀ- հատուկ կրթության, Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ/հոգեբանություն, սոցիալական աշխատանք, սոցիալական մանկավարժություն/։

բ) ունեցել են բարձր առաջադիմություն դպրոցում, միասնական քննությունը հանձնել են լավ կամ գերազանց գնահատականով և ընդունվել ուսուցման վճարովի համակարգ,

գ) սոցիալապես անապահով ընտանիքներից են,

դ) պարտավորվում են ուսման ավարտից հետո նվազագույնը 4 տարի ապրել և աշխատել Հայաստանի Հանրապետությունում կամ Արցախում,

ե) առավելություն կտրվի միասնական քննությունից բարձր գնահատական ստացած դիմորդներին։

Վերոհիշյալ պայմաններին համապատասխանող ուսանողները պետք է քննությունների ավարտից հետո, 2020թ. օգոստոսի 1-ից 15-ը ներառյալ ք. Երևան, Մովսես Խորենացի 22 հասցեում գտնվող ՀՕՖ-ի Հայաստանի մասնաճյուղ ներկայացնեն կամ էլ․ փոստով edik.karapetyan@far.am, mane.khachatryan@far.am ուղարկեն հետևյալ փաստաթղթերը.

 • Դիմում (ձևը ստանալու համար կարող եք դիմել վերոհիշհալ հասցեներով կամ ՀՕՖ-ի ֆեյսբուքյան էջին`facebook.com/farusa/ (Fund for Armenian Relief),
 • անձնագրի պատճեն,
 • 1 լուսանկար (3×4 սմ չափսի),
 • միջնակարգ կրթության վկայականի պատճեն,
 • միասնական քննության գնահատականի մասին տեղեկանք,
 • ԲՈՒՀ ընդունվելու մասին հանրապետական ընդունող հանձնաժողովի կողմից հաստատված ցուցակի պատճեն,
 • ընտանիքի անապահովության միավորի մասին տեղեկանք (առկայության դեպքում),
 • տեղեկանք ծնողների աշխատավայրից՝ նրանց աշխատանքի և աշխատավարձի վերաբերյալ, եթե չեն աշխատում՝ տեղեկանք զբաղվածության տարածքային կենտրոնից կամ աշխատանքային գրքույկի պատճեն, պարզաբանումով ներկա զբաղվածության կամ չաշխատելու պատճառի մասին։
 • հակիրճ ինքնակենսագրություն՝ նշելով, թե ինչու եք դիմել տվյալ ծրագրին:

Թերի փաստաթղթերը չեն դիտարկվի:

Շահառուների ընտրությունը տեղի է ունենալու 2 փուլով.

 1. Ներկայացված փաստաթղթերի դիտարկում
 2. Առցանց հարցազրույց դիմումատուի և ընտանիքի անդամների ներկայությամբ:

Ծրագրում ուսանողի ընդգրկման որոշումը կայացնելու է ՀՕՖ-ի կրթական ծրագրերի հանձնաժողովը օգոստոսի 24-ից 31-ը:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 060526660 հեռախոսահամարով: