Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ-ում մեկնարկել են պարտադիր ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստումները  

1. գլխավոր

 2021թ. հոկտեմբերի 2-ից նոյեմբերի 27-ը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում իրականացվում են պարտադիր ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստումներ:

Հիշեցնենք, որ առաջին անգամ՝ 2021 թվականին, ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության երաշխավորությամբ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հնարավորություն է ստացել կազմակերպելու ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացներ:

Հերթական ատեստավորման ենթակա ավելի քան ութ տասնյակ ուսուցիչների վերապատրաստումները ԵՊՀ ԻՄ-ում իրականացվում են ս.թ. հոկտեմբերի 2-ից մինչև նոյեմբերի 27-ը ներառյալ՝ բոլոր բաղադրիչներով հետևյալ մոդուլների համար.

  1. տարրական դասարաններ,
  2. հայոց լեզու և գրականություն,
  3. հայոց պատմություն,
  4. անգլերեն,
  5. ֆրանսերեն,
  6. մաթեմատիկա,
  7. կենսաբանություն,
  8. նախնական զինվորական պատրաստականություն,
  9. ֆիզիկական կուլտուրա:

Մասնաճյուղում վերապատրաստումներն անցկացվում են առկա եղանակով և միայն մեկ մոդուլ՝ առցանց, ԵՊՀ ԻՄ-ի, ինչպես նաև հանրապետության և մարզի առաջատար ու արհեստավարժ մասնագետների կողմից՝ նպատակ ունենալով զարգացնելու ուսուցիչների՝ աշակերտակենտրոն մանկավարժական մոտեցումներով և նորարարական արդյունավետ մեթոդներով դասավանդման հմտությունները: