Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ-ում կայացավ «Ես և շրջակա աշխարհը» հանրակրթական առարկային վերաբերող առաջին սեմինար-քննարկումը ուսուցիչների հետ

IMG_1286

 2019թ. ապրիլի 6-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ «Ես և շրջակա աշխարհը» դասագրքերի համահեղինակ, Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի վարիչի պաշտոնատար Գ.Հովհաննիսյանի հանդիպումը Իջևանի Ս.Սարգսյանի անվան թիվ 1 և Մ.Մարտիրոսյանի անվան թիվ 5 հիմնական դպրոցների 2-4-րդ դասարանների ուսուցիչների հետ:

Բանախոսությունը վերաբերում էր  «Ես և շրջակա աշխար­հը» դասագրքերի թեմատիկային:

Գ.Հովհաննիսյանը պատասխանեց ուսուցիչների հարցերին, ընդհանուր կերպով ներկայացրեց իր տեսակետներն ու մտահոգությունները:

Նա ընդգծեց, որ նման հանդի­պումները նպատակ ունեն ինչպես վերհանել դասավանդ­ման ընթացքում ուսուցիչների առջև ծառացած խնդիրները, այնպես էլ նրանց ցուցաբերել մեթոդական և մասնագիտական օգնություն:

Ուսուցիչները ողջունեցին նախաձեռնությունը և առաջարկեցին այդպիսի հանդիպումներ կազմակերպել հաջորդ ուսումնա­կան տարվա սկզբին իրենց կողմից նախապես ներկայացված առաջարկների ու դիտողությունների քննարկման ձևաչափով: