Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Լուսանկարչական աշխատանքների ցուցադրության հրավեր

լուսանկարչական աշխատանքների մրցույթ

 2018թ. հունիսի 9-ին՝ ժամը 12:00-ին, ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետի միջանցքում տեղի կունենա «Գեղարվեստական լուսանկարչություն» դասընթացի շրջանակներում «Դիզայն» 3-րդ կուրսի ուսանողների լուսանկարչական աշխատանքների ցուցադրությունը:

Բոլորին սիրով հրավիրում ենք: