Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Անգլերենի արտալսարանային պարապմունքներ

young woman holding tablet pc on the background with british national flag. english learning concept

 Սիրելի՛ ուսանողներ, 2018թ. հոկտեմբերի 1-ից ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կիրականացվեն անգլերենի արտալսարանային պարապմունքներ, որոնք կվարեն «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության ավագ կուրսի ուսանողները:

 Պարապմունքներին մասնակցել ցանկացողները մինչև ս.թ. սեպտեմբերի 25-ը կարող են դիմել ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողական խորհրդի նախագահ Տիգրան Չիբուխչյանին (098 13 14 19):