Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մրցույթ ամբիոնների վարիչների թափուր պաշտոնների զբաղեցման համար

competition-for-space-department-head (1)

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղը հայտարարում է մրցույթ ներքոհիշյալ թափուր պաշտոնների տեղակալման համար.

 1. Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի վարիչ,
 2. Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի վարիչ,
 3. Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի վարիչ,
 4. Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ,
 5. Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ,
 6. Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ,
 7. Ֆրանսերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ,
 8. Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի վարիչ,
 9. Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ,
 10. Դեկորատիվ-կիրառական արվեստի և դիզայնի ամբիոնի վարիչ,
 11. Գծանկարի, գունանկարի և քանդակի ամբիոնի վարիչ:

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնն ընտրովի է, և պաշտոնի տեղակալումն իրականացվում է բաց մրցութային ընտրության միջոցով: Ընտրությունների կարգին կարող եք ծանոթանալ ԵՊՀ ԻՄ-ի պաշտոնական կայքէջում՝ http://ijevan.ysu.am/documents/work-regulations/:

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնի տեղակալման մրցույթին կարող է մասնակցել այն պրոֆեuորը կամ դոցենտը, որն ունի գիտությունների դոկտորի կամ թեկնածուի գիտական աuտիճան: Բացառություն են կազմում արվեստի բնագավառի ամբիոնների վարիչների պաշտոնների հավակնորդները, ովքեր պետք է լինեն ՀՀ նկարիչների միության կամ ՀՀ դիզայներների միության անդամ: Գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան ունեցող թեկնածուներն ամբիոնի վարիչի պաշտոնի տեղակալման մրցույթին երկրորդ անգամ կարող են մասնակցել միայն ֆակուլտետի դեկանի ներկայացմամբ՝ տնօրենի թույլտվությամբ: Արգելվում է գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան ունեցող թեկնածուների մասնակցությունն ամբիոնի վարիչի պաշտոնի տեղակալման մրցույթին՝ երրորդ ժամկետով:

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնի հավակնորդները պետք է ունենան առնվազն 7 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ և վերջին 5 տարում տպագրված մենագրություն, դասագիրք կամ առնվազն 5 հոդված՝ տպագրված ՀՀ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի կողմից հաստատված «Ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակությունների ցուցակում» ընդգրկված պարբերականներում: Բացառություն են կազմում արվեստի բնագավառի ամբիոնների վարիչների պաշտոնների հավակնորդները, որոնք պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ և վերջին 5 տարում մասնակցել են հանրապետական կամ միջազգային ցուցահանդեսների:

Ամբիոնի վարիչի մրցույթի մասնակիցները, մեկամսյա (2018թ. հոկտեմբերի 10-ից մինչև 2018թ. նոյեմբերի 10-ը՝ ժամը 15:00-ն) ժամկետում ներկայացնում են.

 1. դիմում՝ տնօրենի անունով,
 2. կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ,
 3. ինքնակենսագրություն, բարձրագույն կրթության վկայականի (դիպլոմի) պատճենը,
 4. գիտական աստիճանի դիպլոմի, գիտական կոչման վկայականի պատճենը,
 5. հրատարակված գիտական աշխատությունների և գյուտերի ցանկը,
 6. որակավորման բարձրացում անցնելու մասին վկայականը (առկայության դեպքում), մասնագիտական գործունեությունը բնութագրող այլ փաստաթղթեր:

Փաստաթղթերը ներկայացվում են ԵՊՀ ԻՄ-ի կադրերը սպասարկող ավագ մասնագետ Ն.Աբազյանին ներքոհիշյալ հասցեով՝  ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Ուսանողական 3, Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժին:

Լրացուցիչ հարցերի դեպքում կարող եք դիմել ԵՊՀ ԻՄ-ի որակավորման մանդատային հանձնաժողովի նախագահ Ա.Դավթյանին  (հեռ.՝ 093 415-122, էլ. հասցե՝ davtyan-arkadi@mail.ru) կամ գիտական քարտուղար Մհեր Աթոյանին (հեռ.՝ 093 317-847, էլ. հասցե՝ matoyan@ysu.am):