Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կանանց տոնին նվիրված միջոցառում մասնաճյուղում

2018թ. մարտի 9-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում կայացավ Կանանց տոնին նվիրված միջոցառում (անգլերեն), որը կազմակերպել էր Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ բ.գ.թ., դոցենտ Քրիստինե Հարությունյանը:

Կանանց տոնին նվիրված միջոցառում մասնաճյուղում

Ներկա էին ամբիոնի անձնակազմի անդամները, ֆակուլտետի դասախոսներ և ուսանողներ, մասնակցում էին «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողները:

Կանանց տոնին նվիրված միջոցառում մասնաճյուղում

Միջոցառման ընթացքում ներկայացվեցին Կանանց միջազգային տոնի  ծագումը, տարբեր երկրներում այն նշելու  ավանդույթներն ու սովորույթները:

Կանանց տոնին նվիրված միջոցառում մասնաճյուղում

Ուսանողներն անդրադարձան կանանց տարբեր բնավորությունների տեսակներին, կանանց և տղամարդկանց մտածելակերպի տարբերություններին, ներկայացրին գեղեցկության չափանիշները ժամանակակից աշխարհում, կանանց բնորոշ և ավանդաբար նրանց համար ոչ պատշաճ համարվող մասնագիտությունները:

Կանանց տոնին նվիրված միջոցառում մասնաճյուղում

Քննարկվեց հարդարման և պլաստիկ վիրաբուժության դերը կանանց կյանքում:

Համեմատություն կատարվեց աշխատող կանաց և տնային տնտեսուհիների առօրյայի միջև:

Կանանց տոնին նվիրված միջոցառում մասնաճյուղում

Խոսվեց ժամանակակից հայ կնոջ կյանքում հեռուստասերիալների ունեցած դերի մասին:

Ներկայացվեցին նաև այն մասնագիտությունները, որոնք ուսանողների պատկերացմամբ համապատասխանում են իրենց դասախոսներին:

Կանանց տոնին նվիրված միջոցառում մասնաճյուղում

Միջոցառման ընթացքում հնչեցին տոնին նվիրված երգեր և բանաստեղծություններ: 

Վերջում կազմակերպվեց հյուրասիրություն: