Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կայացավ Պատմաբանի օրվան նվիրված միջոցառում

1. գլխավոր 2019թ. դեկտեմբերի 5-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ Պատմաբանի օրվան նվիրված միջոցառում, որը կազմակերպել էին «Պատմություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողները:

Ներկա էին Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Կ.Պողոսյանը, Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, «Պատմություն» մասնագիտության բարձր կուրսերի ուսանողներ:

Միջոցառման նպատակն էր ևս մեկ անգամ վերհանել պատմաբանի դերն ու նշանակությունը, ընդգծել տվյալ մասնագիտության կարևորությունը:

«Պատմություն» մասնագիտության առաջին կուրսի ուսանողները Պատմաբանի օրվա առթիվ հանդես եկան զեկուցումներով:

Թամարա Ջանվելյանը ներկայացրեց «Հայոց այբուբենի ստեղծումը» թեմայով զեկուցում՝ խոսելով գրերի ստեղծման հանգամանքների և Հայաստանում տվյալ շրջանում տիրող իրավիճակի մասին:

Մեդորա Ասիլյանը հանդես եկավ «Հայաստանի առաջին հանրապետություն» թեմայով զեկուցմամբ՝ անդրադառնալով վերջինիս ստեղծմանը, կառուցվածքին և բացառիկ նշանակությանը:

Իննա Մարտիոսյանը ներկայացրեց Արցախյան պատերազմի մասին՝ խոսելով ռազմական գործողությունների և պատերազմում սփյուքահայերի մասնակցության վերաբերյալ:

Վերջում ելույթ ունեցավ Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Կ.Պողոսյանը՝ ողջունելով ուսանողների նախաձեռնությունը, ուսումնական գործընթացում կարևորելով նման միջոցառումները և շնորհակալություն հայտնելով միջոցառման մասնակիցներին ու կազմակերպիչներին: