Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մասնաճյուղում կայացավ «Ինչպե՞ս գրել բիզնես ծրագիր» թեմայով միջոցառում  

2017թ. դեկտեմբերի 1-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողական խորհուրդը կազմակերպեց «Ինչպե՞ս գրել բիզնես ծրագիր» թեմայով միջոցառում, որը վարում էին Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ՈՒԽ-ի նախագահ Հասմիկ Քարտաշյանը և ֆակուլտետի ՈՒԽ-ի նախագահի օգնական Արփինե Վերանյանը։

Մասնաճյուղում կայացավ «Ինչպե՞ս գրել բիզնես ծրագիր» թեմայով միջոցառում   

Միջոցառման նպատակն էր ուսանողներին սովորեցնել բիզնես ծրագիր գրելը:

Մասնակիցները ստացան տեղեկատվություն մարքեթինգի, մենեջմենթի, արտադրության կազմակերպման և ֆինանսական պլանավորման մասին։

Մասնաճյուղում կայացավ «Ինչպե՞ս գրել բիզնես ծրագիր» թեմայով միջոցառում   

Խմբային աշխատանքի միջոցով ուսանողները ներկայացրին ձեռներեցի 10 կարևորագույն հատկանիշները:

Մասնաճյուղում կայացավ «Ինչպե՞ս գրել բիզնես ծրագիր» թեմայով միջոցառում   

Ծավալվեց ակտիվ քննարկում, որի ընթացքում մասնակիցները պարզեցին կոնկրետ առարկայի վրա կատարված մարքեթինգային և արտադրական ծախսերը։

Մասնաճյուղում կայացավ «Ինչպե՞ս գրել բիզնես ծրագիր» թեմայով միջոցառում