Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Աղավնի Օրդինյանը

2016թ. մարտի 10-ին «Օզոնային շերտը» թեմայով զեկուցում կարդաց ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետի «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Աղավնի Օրդինյանը:

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Աղավնի Օրդինյանը

Ներկա էին ֆակուլտետի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ:

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Աղավնի Օրդինյանը

Ներկայացրեց, թե ինչ է օզոնային շերտը, ինչ կարևոր դեր ունի այն երկրագնդի համար:

Ընդգծվեց, որ օզոնային շերտը երկրագնդի պաշտպանիչ վահանն է, կազմված է օզոնից և վնասազերծում է Արեգակի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը, պաշտպանում աստղային փոշուց՝ ապահովելով կյանքը Երկրի վրա: Օզոնային շերտը գտնվում է վերնոլորտում՝ մթնոլորտից 20-30 կմ բարձրության վրա, հայտնաբերվել է ֆրանսիացի գիտնականներ Շարլ Ֆարրի և Անրի Բոքսոնի կողմից 1913 թվականին:

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Աղավնի ՕրդինյանըԶեկուցողը մանրամասնեց, որ օզոնային շերտի խոռոչները հայտնաբերվել են անցյալ դարի 70-ական թվականներին: 1974թ. Կալիֆորնիայի համալսարանի 2 քիմիկոսներ` Շերվուդ Ռուսլանդն ու Մարի Մոլինան, հրապարակեցին մի քանի արդյունաբերական քիմիական նյութեր, որոնք սպառնալիք են օզոնային շերտի համար:

Վերջում իրականացվեց աշխույժ քննարկում՝ հարց ու պատասխանի ձևով: