Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կայացավ «Ուսուցման   ժամանակակից   մեթոդներ»  թեմայով   դաս-քննարկում

DSCN7647

 2019թ. մայիսի 8-ին  ԵՊՀ  Իջևանի  մասնաճյուղում  կայացավ  Դասավանդման առաջավոր փորձի  փոխանցման և երիտասարդ դասախոսների  աջակցման  կենտրոնի  կողմից  կազմակերպված՝  «Ուսուցման  ժամանակակից  մեթոդներ» թեմայով  դաս-քննարկումը, որը վարում  էր  ԵՊՀ  ԻՄ-ի  ֆրանսերեն  լեզվի  և գրականության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար, ասիստենտ Աիդա   Մարդանյանը:

Տիկին Մարդանյանը, նախ  փոքրիկ  ակնարկով  խոսելով  վերջերս  Ֆրանսիա՝  Վալանսի Մաեստրիս համալսարան կատարած այցի մասին, համեմատության մեջ ներկայացրեց մեր և նրանց ուսուցման մեթոդների տարբերությունները, թույլ և ուժեղ կողմերը:

Այնուհետև Ա.Մարդանյանը խոսեց դասավանդման ժամանակակից մեթոդների մասին, որոնք, կազմելով ուսուցման գործընթացի միջուկը, իրար են կապում ուսուցման նախապես պլանավորված նպատակը և վերջնարդյունքները:

Զեկուցողը նշեց, որ ավանդական և ժամանակակից մեթոդների համակարգը դասավանդողի և սովորողի հետևողական, փոխկապակցված գործողությունների ամբողջություն է, որն ապահովում  է  կրթության բովանդակության յուրացումը:

Համառոտ ներկայացվեցին նաև մանկավարժության մեջ կիրառվող ժամանակակից  մեթոդները:

Վերջում  տեղի  ունեցավ ուսուցման ժամանակակից մեթոդների շուրջ քննարկում: