Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տեղի կունենա ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդի ընդլայնված նիստ

Նիստ

2018թ. հուլիսի 10-ին՝ ժամը 12:00-ին, ԵՊՀ ԻՄ-ի նիստերի դահլիճում տեղի կունենա Գիտական խորհրդի ընդլայնված նիստ՝ հետևյալ օրակարգով.

1. ԵՊՀ ԻՄ-ի ՄԿՈԱ բաժնի՝ 2017-2018 ուստարվա գործունեության մասին:
(Զեկուցող՝ Մ. Ճաղարյան)

2. ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2017-2018 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքների  ամփոփում:(Զեկուցող՝ Ա. Դավթյան)

3. ԵՊՀ ԻՄ-ում ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության
գնահատման 2018թ. հարցման արդյունքների մասին: (Զեկուցող՝ Մ. Ճաղարյան)

4. ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2019թ. ընդունելության մասնագիտությունների ցանկի քննարկում:(Զեկուցող՝ Ա. Ցուցուլյան)

5. Ընթացիկ հարցեր.

5.1. ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսումնական աշխատանքային նորմերի մասին:(Զեկուցող՝ Ա. Դավթյան)


5.2. ԵՊՀ ԻՄ-ի կառուցվածքային փոփոխությունների մասին: (Զեկուցող՝ Ա. Ցուցուլյան)


5.3. Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի աշխատողներին
աշխատանքի որոշ տեսակների կատարման համար վճարվող լրավճարների հաշվարկման և վճարման կարգը հաստատելու մասին: (Զեկուցող Ա. Ցուցուլյան)