Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Զեկուցում կարդաց «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտության չորրորդ կուրսի ուսանողուհի Սրբուհի Փարսադանյանը

2015թ. դեկտեմբերի 10-ին «Արգելված անցումներ» թեմայով զեկուցում կարդաց Բնական գիտությունների ֆակուլտետի «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտության չորրորդ կուրսի ուսանողուհի Սրբուհի Փարսադանյանը:

Զեկուցում կարդաց «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտության չորրորդ կուրսի ուսանողուհի Սրբուհի Փարսադանյանը

Զեկուցումը պատրաստելիս ուսանողուհուն աջակցել է Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի դոցենտ, ֆ.մ.գ.թ. Մհեր Աթոյանը:

Ներկա էին ֆակուլտետի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ:

Զեկուցողի կողմից ներկայացվեցին ուղիղ միջգոտիական անցումները կիսահաղորդիչներում, արգելված անցումները: Վերջինների համար դիտարկվեց ստանդարտ գոտու դեպքը:

Զեկուցում կարդաց «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտության չորրորդ կուրսի ուսանողուհի Սրբուհի Փարսադանյանը

Ընդգծվեց, որ պինդ մարմինների օպտիկական հատկությունների փորձնական ուսումնասիրումը շարունակում է մնալ նրանց էներգետիկ գոտիների կառուցվածքի մասին տվյալների ստացման հիմնական աղբյուրը:

Ներկայացվեց, որ օպտիկական կլանման ու անդրադարձման սպեկտրերի և ուսումնասիրման համար կատարված մի շարք փորձերի արդյունքում որոշվել են պինդ մարմինների շատ բնութագրեր` արգելված գոտու լայնությունները, էլեկտրոնների և խոռոչների էֆեկտիվ զանգվածները, բարձր և ցածր հաճախությամբ դիէլեկտրական թափանցելիությունները և այլն:

Վերջում թեմայի շուրջ տեղի ունեցավ ակտիվ քննարկում. զեկուցողը պատասխանեց մասնակիցներին հետաքրքրող հարցերին: