Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Գիտական խորհրդի ընդլայնված նիստում

2017թ. փետրվարի 11-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ Գիտական խորհրդի ընդլայնված նիստ, որին  մասնակցում էին Գիտխորհրդի անդամները՝ Ս. Ա. Առաքելյանի նախագահությամբ, հրավիրված էին ամբիոնների վարիչները, մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի պատասխանատուները:

11-02-2017-1

Մասնաճյուղի գիտական խորհրդի նիստում ամփոփվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2016-2017 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքները:

Մասնավորապես նշվեց, որ քննաշրջանին մասնակցել է 661 ուսանող (154-ը՝ անվճար, 507-ը՝ վճարովի): Մասնաճյուղի ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 84%:

Ընդ որում՝ Բնական գիտությունների ֆակուլտետում ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը կազմել է 73%, Տնտեսագիտության ֆակուլտետում՝ 72%, Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում՝  93% և Կիրառական արվեստի ֆակուլտետում՝ 89%:

Հաստատվեցին 2016-2017 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի աշխատանքային ժամանակացույցը և նույն կիսամյակի անվանական կրթաթոշակ ստացող ուսանողների ցանկը:

Գիտական խորհրդի ընդլայնված նիստում

«Մոնթե Մելքոնյան» անվանական կրթաթոշակի համար առաջադրվել էր երկու կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմություն, պատշաճ կարգապահություն և հասարարական բարձր ակտիվություն ցուցաբերած՝ «Սերվիս» մասնագիտության երրորդ կուրսի ուսանողուհի Մարգարիտա Խառատյանի թեկնածությունը, «Վազգեն Սարգսյան» կրթաթոշակի համար՝ երեք կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմություն, պատշաճ կարգապահություն և հասարարական բարձր ակտիվություն ցուցաբերած՝ «ԱԼԳ» մասնագիտության երրորդ կուրսի ուսանող Հայկ Դանիելյանի թեկնածությունը:

«Համլետ Կարայան» անվանական կրթաթոշակի համար առաջադրվել էր երեք կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմություն, պատշաճ կարգապահություն և հասարարական բարձր ակտիվություն ցուցաբերած՝ «ՔԿԳ» մասնագիտության երրորդ կուրսի ուսանողուհի Նառա Մնացականյանի թեկնածությունը, «Շավարշ Մարգարյան» կրթաթոշակի համար՝ չորս կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմություն, պատշաճ կարգապահություն և հասարարական բարձր ակտիվություն ցուցաբերած՝ «ՏՏ» մասնագիտության երրորդ կուրսի ուսանողուհի Հասմիկ Քարտաշյանի թեկնածությունը:

11-02-2017

«Շառլ Ազնավուր» անվանական կրթաթոշակի համար առաջադրվել էր երեք կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմություն, պատշաճ կարգապահություն և հասարարական բարձր ակտիվություն ցուցաբերած՝ «ԱԼԳ» մասնագիտության երրորդ կուրսի ուսանող Ռաֆայել Հարությունյանի թեկնածությունը, «Դավիթ Անհաղթ» կրթաթոշակի համար՝ երեք կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմություն, պատշաճ կարգապահություն և հասարարական բարձր ակտիվություն ցուցաբերած՝ «ՄՀ» մասնագիտության երրորդ կուրսի ուսանողուհի Մինավարդ Մելիքբեկյանի թեկնածությունը:

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի գիտխորհուրդը «ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ» անվանական կրթաթոշակի էր ներկայացրել հինգ կիսամյակ անընդմեջ գերազանց առաջադիմություն, պատշաճ կարգապահություն և հասարարական բարձր ակտիվություն ցուցաբերած՝ «ՀԼԳ» մասնագիտության երրորդ կուրսի ուսանողուհի Մերի Սարգսյանի թեկնածությունը:

Մասնաճյուղի գիտական խորհրդի ընդլայնված  նիստում քննարկվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողների գնահատման համակարգում ու ԵՊՀ ԻՄ-ի տարբերակված աշխատավարձի կանոնակարգում որոշակի փոփոխություններ կատարելու մասին և մի շարք ընթացիկ հարցեր: