Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տեղի կունենա Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստ

HGF gitxorhurd

2020թ. փետրվարի 14-ին՝ ժամը 15:30-ին, №28 լսարանում տեղի կունենա Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստ՝ հետևյալ օրակարգով.

  1. 2019-2020 ուստարվա առաջին քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում (զեկուցող՝ Կ.Պողոսյան):
  2. Ուսումնական խորհրդատուների հաշվետվություններ (զեկուցողներ՝ Ա.Ազատյան, Լ.Թումանյան, Վ.Մելիքսեթյան, Շ.Գրիգորյան):
  3. Ընթացիկ հարցեր: