Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունություն Պոզնանի Ադամ Միցկևիչի անվան համալսարան, Լեհաստան

123_2
 «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության գործողության շրջանակում Երևանի պետական և Ադամ Միցկևիչի անվան Պոզնանի համալսարանների (Պոզնան, Լեհաստան) միջև կնքված պայմանագրով նախատեսվում է 1 շարժունություն Պատմության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի համար` 2022-2023 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում 1 շաբաթ ժամկետով 8 ժամ դասախոսություն կարդալու համար:

Աշխատանքային լեզուն անգլերենն է:

Ծրագիրը դրամաշնորհառուներին տրամադրում է անհատական կրթաթոշակ, ինչպես նաև հոգում է ճանապարհածախսը: Ավելի մանրամասն տեղեկատվություն ֆինանսավորման և «Էրազմուս+» միջազգային կրեդիտային շարժունության ծրագրի մասին կարող եք գտնել «Էրազմուս+» ազգային գործակալության կայքէջում՝ https://erasmusplus.am/credit-mobility/:

Ծրագրի դիմումներն ընդունվում են ԵՊՀ միջազգային կապերի բաժնում՝ էլեկտրոնային տարբերակով (էլ. հասցե՝ lia_evoyan@ysu.am):

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է 2023թ. ապրիլի 17-ը՝ ժամը 17:00-ն:

Ստորև ներկայացվում է անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը (փաստաթղթերն ընդունվում են միայն անգլերեն).

  1. անձնագրի պատճեն,
  2. ինքնակենսագրական (CV) «Europass» ձևաչափով (https://europass.cedefop.europa.eu/),
  3. տեղեկանք ԵՊՀ-ում աշխատելու վերաբերյալ,
  4. շարժունությանհամաձայնագիր(Mobility Agreement) (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/mobility-agreement_en):

Հարցերի դեպքում և հավելյալ տեղեկատվության համար կարող եք դիմել ԵՊՀ միջազգային կապերի բաժին՝ Կենտրոնական մասնաշենք, 4-րդ հարկ, 408 սենյակ, հեռախոս՝ (+374 10) 554-641 (ներքին՝ 11-38):