Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կայացավ Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողների հետ տնօրենի հանդիպումը

 2017թ. մայիսի 11-ին ԵՊՀ ԻՄ-ում տեղի ունեցավ Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողների հետ տնօրենի հանդիպումը, որին ներկա էին նաև ֆակուլտետի դեկանը, մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի պատասխանատուները, տնօրենի օգնականը, Ուսանողական խորհրդի նախագահը, հասարակայնության հետ կապերի և մամուլի պատասխանատուն:

Կայացավ Բնական գիտությունների ֆակուլտետի  ուսանողների հետ տնօրենի հանդիպումը

Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին ուսումնական գործընթացին,  ուսանողների առաջադիմությանն ու կարգապահությանը, նրանց վարքագծի կանոններին վերաբերող տարբեր հարցեր:

Մասնաճյուղի տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյանը ֆակուլտետի ուսանողությանը հորդորեց ակտիվորեն ներգրավվել տարբեր մրցույթներում, գիտաժողովներում ու ծրագրերում, ապրել լիարժեք ուսանողական կյանքով, դասերից բացի՝ մեծ ուշադրություն դարձնել լրացուցիչ խորհրդատվական պարապմունքներին, ինքնուրույն աշխատանքներին, ինքնազարգացմանը:

Կայացավ Բնական գիտությունների ֆակուլտետի  ուսանողների հետ տնօրենի հանդիպումը

 

Տնօրենի կողմից ներկայացվեցին 2017թ. կրթական ծրագրերում կատարվելիք փոփոխությունները, որոնք վերաբերում էին ուսումնական գործընթացի, ստուգարքների ու քննությունների (ընթացիկ, եզրափակիչ գնահատմամբ, առանց եզրափակիչ գնահատման, առանց ընթացիկների՝ եզրափակիչ գնահատմամբ) առավել արդյունավետ կազմակերպմանը, գնահատման համակարգին և այլն:

Կայացավ Բնական գիտությունների ֆակուլտետի  ուսանողների հետ տնօրենի հանդիպումը

Ուսանողները տնօրենին ուղղեցին իրենց հետաքրքրող հարցերը և հանդես եկան առաջարկություններով:

Կայացավ Բնական գիտությունների ֆակուլտետի  ուսանողների հետ տնօրենի հանդիպումը