Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հայտնի են ԵՊՀ ԻՄ-ի «Տարվա ուսանող» ամենամյա մրցույթին հայտագրված ուսանողները

Հեռ.-ընդուն.-հայտ.-նկ.

 Սիրելի՛ համալսարանականներ, ս.թ. մայիսի 10-ին ավարտվեց ԵՊՀ ԻՄ-ի «Տարվա ուսանող» ամենամյա մրցույթի հայտերի ընդունման գործընթացը:

Մրցույթին հայտագրվել են հետևալ ուսանողները.

  • Մոնիկա Գերասիմի Մարդանյանը («Ռուսաց լեզու և գրականություն» կրթական ծրագիր, 2-րդ կուրս),
  • Մանե Վահանի Փիրումյանը («Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)» կրթական ծրագիր, 4-րդ կուրս),
  • Իննա Հրայրի Հարությունյանը («Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» կրթական ծրագիր, 3-րդ կուրս),
  • Նարա Արմենի Մելքումյանը («Հայոց լեզու և գրականություն» կրթական ծրագիր, 4-րդ կուրս)։

Մրցույթի մանրամասները՝ «ԵՊՀ ԻՄ «Տարվա ուսանող» ամենամյա մրցույթի կազմակերպման և անցկացման» կարգում։