Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ-ի և Հայաստանի հաշվապահների ասոցիացիայի միջև կնքվեց համագործակցության հուշագիր

1 - գլխավոր․ 312

2021թ. օգոստոսի 6-ին «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղը՝ ի դեմս տնօրենի պաշտոնակատար Անուշավան Մակարյանի, և «Հայաստանի հաշվապահների ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպությունը՝ ի դեմս նախագահ Վահագն Համբարձումյանի, կնքեցին համագործակցության հուշագիր։

Կնքված հուշագրով կողմերն ամրագրեցին իրենց պատրաստակամությունը համագործակցելու ուսանողների կրթության, մասնագիտացման ոլորտում և գործարար մակարդակում դրանց կիրառման գործընթացներում, մասնավորապես՝

  • Կրթական ծրագրերի մշակման և իրականացման գործընթացում Մասնաճյուղը ըստ նպատակահարմարության իր մասնագետների հետ համատեղ ներգրավում է նաև Կազմակերպության փորձառու աշխատողների և անդամների։
  • Մասնաճյուղի կողմից ուղեգրման դեպքում կրթական ծրագրով ուսանողների ուսումնաարտադրական և գիտահետազոտական պրակտիկաները կազմակերպվում և անցկացվում են Կազմակերպությունում։
  • Մասնաճյուղը ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների կազմում ներգրավում է Կազմակերպության կողմից առաջադրված համապատասխան մասնագետների։
  • Մասնաճյուղը Կազմակերպության աշխատակիցներին և անդամներին հրավիրում է իր կողմից տարբեր հարթակներում և ակումբներում կազմակերպվող բաց դասերին, սեմինարներին և քննարկումներին։
  • Կազմակերպությունը Մասնաճյուղի ուսանողներին և պրոֆեսորադասախոսական կազմին հրավիրում է իր կողմից տարբեր հարթակներում և ակումբներում կազմակերպվող բաց դասերին, սեմինարներին և քննարկումներին։
  • Համատեղ կազմակերպում և անցկացնում են բաց դասեր, սեմինարներ և մասնագիտական քննարկումներ։
  • Համատեղ հրատարակում են ուսումնամեթոդական նյութեր։
  • Կազմակերպությունը ուսանողների համար կազմակերպում է հանդիպումներ բիզնեսի տարբեր ոլորտներում կայացած հաջողակ գործարարների հետ, իրենց անձնական փորձը ուսանողներին ներկայացնելու նպատակով։
  • Կազմակերպությունը թեստավորման և հարցազրույցների արդյունքում լավագույն ուսանողներին ապահովում է աշխատանքով՝ իր մոտ կամ իր աջակցությամբ՝ գործընկերների մոտ։
  • Կազմակերպությունը կարող է իր կամ գործընկերների միջոցով աջակցություն ցուցաբերել ուսանողներին` ուսման վարձի փոխհատուցման, կրթաթոշակների և այլ ձևերով։