Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՒ ՊԱՀԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԲԱԺԻՆԸ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ է

fuel

 2019թ. դեկտեմբերի 11-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում հրավիրվեց նիստ, որտեղ ամփոփվեցին «Վառելիքի»-ի գնման մրցույթի արդյունքները:

Ըստ  «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի 2019թ. գնումների պլանի՝ նախատեսվել էր ձեռք բերել «Վառելիք» ապրանքատեսակը:

Այդ նպատակով մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն ԵՊՀ ԻՄ ԳՀԱՊՁԸ 19/22-1  ծածկագրով հայտարարության և հարավերի տեքստերը հրապարակվել է   www.gnumner.am   տեղեկագրում:

Նշված ընթացակարգին մասնակցելու հայտ էին ներկայացրել 1 ընկերություն: Գնման ենթակա չափաբաժիններով հաղթող ճանաչվեց «Ֆլեշ» ՍՊԸ-ն: