Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տեղի կունենա Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստ

Տնտ. նիստի նկ.

2020թ. փետրվարի 15-ին՝ ժամը 14:15-ին, №39 լսարանում տեղի կունենա Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի  նիստ՝ հետևյալ օրակարգով.

  1. 2019-2020 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների քննարկում (զեկուցող՝ Գ.Ավետիսյան):
  2. «Ֆինանսներ» և «Զբոսաշրջություն» կրթական ծրագրերի պատասխանատուների հաշվետվություններ (զեկուցողներ՝ Ա.Սարիբեկյան, Ա.Ուլիխանյան):
  3. «Ֆինանսներ» և «Զբոսաշրջություն» մասնագիտությունների  առաջին կուրսերի   ուսումնական խորհրդատուների հաշվետվություններ (զեկուցողներ՝ Ա.Սարիբեկյան, Ա.Ուլիխանյան):
  4. Ուսանողների և դասախոսների շրջանում անցկացված սոցհարցումների տվյալների քննարկում և ամփոփում (զեկուցողներ՝ Մ.Միքայելյան, Գ.Հովհաննիսյան):
  5. Ընթացիկ հարցեր: