Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման նպատակով գիտական թեմաների հայտերի ներբուհական մրցույթի հրավեր

Տավուշ կենտրոնի լոգո

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի «Տավուշ» հետազոտական կենտրոնը գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման նպատակով կազմակերպում է Տավուշի մարզի զարգացման ուղղությամբ (ագրոարդյունաբերություն, բնապահպանություն, զբոսաշրջություն) գիտական թեմաների հայտերի ներբուհական մրցույթ:

 

Մրցույթին կարող են ներկայացվել կոլեկտիվ կամ անհատական հայտեր, որոնք պատրաստվել են ԵՊՀ ԻՄ-ի հաստիքային աշխատակիցների կողմից` պայմանով, որ ղեկավարը և նախագծի ենթադրվող բոլոր կատարողների առնվազն 50 տոկոսը ԵՊՀ ԻՄ-ի աշխատակիցները կամ ուսանողներն են:

 

Կից ներկայացնում ենք «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղում գիտական դրամաշնորհների տրամադրման կարգը, որը կարող եք ներբեռնել՝ սեղմելով այստեղ:

 

Մրցույթին մասնակցելու հայտը սոսնձված և ստորագրված ծրարով ներկայացվում է «Տավուշ» հետազոտական կենտրոն աշխատանքային օրերին՝ ժամը 9:00-12:00-ն կամ փոստով՝ մինչև 2021թ. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­մարտի 10-ը ներառյալ:  

 

Մրցույթի հրավերի ամբողջական փաթեթը հասանելի է այստեղ:

 

Մրցույթի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ և խորհրդատվություն կարելի է ստանալ «Տավուշ» հետազոտական կենտրոնի քարտուղարությունից՝ զանգահարելով 099-148-199 և 093-455-564 հեռախոսահամարներով:

 

Ուշադրություն. խնդրում ենք հայտերը լրացնելիս նախօրոք ծանոթանալ կարգին ու հրավերի պայմաններին՝  հաշվի առնելով, որ թերի կամ ոչ լիարժեք փաստաթղթեր պարունակող, ինչպես նաև սահմանված ժամկետից ուշ ներկայացված հայտերը չեն դիտարկվելու: