Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«Մայիսյան հերոսամարտերը և Հայաստանի առաջին հանրապետության արարման գործընթացը» խորագրով հանրապետական գիտաժողով