Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ընթացքի մեջ է «ՏՄՄ» կրթական ծրագրի 4-րդ կուրսի ուսանողների մանկավարժական ակտիվ պրակտիկան