Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

2021թ. նոյեմբերի 16-ից ԵՊՀ ԻՄ-ում դասերը կիրականացվեն առկա եղանակով

2․-Հայտ․-նկար

 Հարգելի՛ համալսարանականներ, 2021թ. նոյեմբերի 16-ից ԵՊՀ ԻՄ-ի բակալավրի առկա և հեռակա ուսուցման ուսումնական գործընթացը կիրականացվի առկա եղանակով՝ հակահամաճարակային բոլոր կանոնների պահպանմամբ։

Դասացուցակները կարող եք տեսնել ԵՊՀ ԻՄ-ի պաշտոնական կայքէջում՝ http://ijevan.ysu.am/։