Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Բաց դաս «Հոգեբանություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսում

1. գլխավոր (1)

 2022թ. մայիսի 12-ին «Արտակարգ իրավիճակների հոգեբանություն» դասընթացի շրջանակներում ԵՊՀ ԻՄ«Հոգեբանություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսում կայացավ «Արցախյան 2-րդ պատերազմի և համավարակի  սոցիալ-հոգեբանական ազդեցությունը ազգաբնակչության վրա» թեմայով բաց դաս, որը կազմակերպել էր Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ, հ.գ.թ. Ա.Քամալյանը:

Բաց դասին ներկա էին Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Լ.Հարությունյանը, ամբիոնի դասախոսներ և ուսանողներ:

Նախ՝ բացման խոսքով հանդես եկավ Ա.Քամալյանը և ներկայացրեց դասի թեմայի արդիականությունը, նպատակը և խնդիրները:

Ապա «Հոգեբանություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողները ներկայացրին զեկուցումներ, որոնցում անդրադարձան 44-օրյա պատերազմի սոցիալ-հոգեբանական կողմերին, COVID-19-ի ազդեցությանը անձի հուզական վիճակների, իմացական գործընթացների վրա, պատվաստված և չպատվաստաված անձանց ինքնագնահատականի առանձնահատկություններին, սահմանամերձ գոտում բնակվող կրստեր դպրոցականների տագնապներին և հուզական վիճակներին:

Ուսանողներն ակտիվորեն մասնակցեցին բաց դասին, քննարկեցին և վերլուծեցին հիմնախնդրի սոցիալ-հոգեբանական կողմերը, լուծման հնարավոր ուղիները: