Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Գիտական կոնֆերանս

գիտաժողով

Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի կենսաբանության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնը, ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի աջակցությամբ, նախատեսում է կազմակերպել «Հայաստանի Հանրապետության կենսաբազմազանության և ագրոկենսաբազմազանության հզորությունների գնահատումն և կենսանվտանգության ապահովման գիտակրթական հիմունքների ներդրումը» խորագրով երկօրյա գիտական կոնֆերանս:

Կոնֆերանսի ուղղություններն են.
1. Կենսաբազմազանություն (ագրոկենսաբազմազանություն)
2. Կենսանվտանգություն:

Միջոցառմանը մասնակցելու համար անհրաժեշտ է biologyconference3@gmail.com էլեկտրոնային հասցեին մինչև 01.06.2018թ. ուղարկել հետևյալ փաստաթղթերը.
1. թեզիսի տեքստը (հավելված 1` թեզիսին ներկայացվող պահանջները և օրինակը)
2. մասնակցության հայտը (հավելված 2):

Միջոցառման անցկացումը լինելու է առկա (թեզիսի զեկուցում և հրատարակում) և հեռակա (թեզիսի հրատարակում): Մասնակցության համար վճար չի նախատեսվում: