Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՒ ՊԱՀԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԲԱԺԻՆԸ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ է

05-12-2017

 2019թ. մարտի 14-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում հրավիրվեց նիստ, որտեղ ամփոփվեցին «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի»-ի գնման մրցույթի արդյունքները:

Ըստ  «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի 2019թ. գնումների պլանի՝ նախատեսվել էր ձեռք բերել «Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի» ապրանքատեսակը:

Այդ նպատակով մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն ԵՊՀ ԻՄ ԳՀԱՊՁԸ 19/14  ծածկագրով հայտարարության և հարավերի տեքստերը հրապարակվել է   www.gnumner.am   տեղեկագրում:

Նշված ընթացակարգին մասնակցելու հայտ էին ներկայացրել 2 ընկերություն: Գնման ենթակա չափաբաժիններով հաղթող են ճանաչվել  «Սմարթլայն» ՍՊԸ-ն և « Տիգվակո » ՍՊԸ :