Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կայացավ «Նախագծերի կառավարում կայուն զարգացման նպատակով» սեմինար-քննարկումը

   53597426_1285389924941840_3758260279952015360_n

 2018-19 ուստարվա II կիսամյակում ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ նախագծերի կառավարման վերաբերյալ սեմինար-քննարկում, որը վարեց Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ, պ.գ.թ. Համլետ   Մելքումյանը:

Սեմինար-քննարկմանը մասնակցում էին ԵՊՀ ԻՄ-ի տուրիզմի   կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի դասախոսներ, Տավուշի    տուրիզմի   զարգացման  և  հետազոտության կենտրոնի  աշխատակիցներ:

Հ.Մելքումյանը քննարկման մասնակիցներին ներկայացրեց իր փորձը, որ ձեռք էր բերել 2018թ. հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին Տավուշի տուրիզմի զարգացման և հետազոտության կենտրոնի ու ԵՊՀ ԻՄ-ի համագործակցության շրջանակներում կայացած՝ «Ծրագրերի   կառավարում՝ կայուն զբոսաշրջության  զարգացման  նպատակով» (Project  Management  for  Sustainable  Tourism   Training   Aid PM4SD  UNDP   Armenia) դասընթացի ժամանակ:

Վերջինս մշակվել  է  JLAG-ի (PM4SD  հավատարմագրված   ուսուցողական կազմակերպություն)  և  Training Aid-ի կողմից, իրականացվում է «Ինտեգրված   գյուղական  զբոսաշրջության  զարգացում» ծրագրի  շրջանակներում: Դասընթացը ֆինանսավորվում  է Ռուսաստանի Դաշնության և իրականացվում ՄԱԶԾ   հայաստանյան  գրասենյակի  կողմից` Տարածքային   կառավարման  և   զարգացման   նախարարության  հետ  համագործակցությամբ: Մասնակիցներին դասընթացը հնարավորություն է տալիս  ծանոթանալ և օգտագործել  ծրագրերի   նախագծման  լավագույն  փորձը:

Հ.Մելքումյանը սեմինար-քննարկման մասնակիցներին սովորեցրեց  նախագծերի կառավարում՝ կայուն  զարգացման  համատեքստում: Շեշտը դրվեց կայուն  զբոսաշրջության ոլորտի  զարգացման և  դրա  կառավարման  առանձնահատկությունների վրա:

«Կայուն զարգացման նախագծերի  կառավարումը տեղական ինքնակառավարման մարմիններին և ընկերություններին օգնում  է  աշխատել   թափանցիկ: Սովորեցնում է ծրագրերն իրականացնել այնպես, որ  դրանք ունենան համապարփակ օգտակարություն թե՛ համայնքի, թե՛ տնտեսվարողի, թե՛ տեղական ինքնակառավարման մարմինների  համար: Միաժամանակ կայուն  զբոսաշրջության զարգացման  հիմքում  դրվում  է  բնապահպանական, տնտեսական և սոցիալ-մշակութային հավասարակշիռ զարգացման մոտեցումը, որոնք երկարաժամկետ կայունության  հասնելու  համար  անհրաժեշտ  երեք առանցքներն  են», – ընդգծեց Հ.Մելքումյանը:

Սեմինարի ընթացքում ծավալվեց հետաքրքիր քննարկում: