Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ուսումնական պրակտիկայի շրջանակներում այցելություններ Իջևան–Գավառ–Մարտունի–Եղեգնաձոր–Ջերմուկ երթուղով

1. գլխավոր

 2022թ. մայիսի 11-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի «Զբոսաշրջություն» մասնագիտության 2-րդ (առկա) և 3-րդ (հեռակա) կուրսերի ուսանողներն ուսումնական պրակտիկայի ղեկավարների՝ Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ, մ.գ.թ. Հ.Ազիզյանի, ասիստենտ Պ.Ասիլբեկյանի և դասախոս Ս.Սաֆարյանի գլխավորությամբ ուսումնական պրակտիկա իրականացրին Իջևան-Գավառ-Մարտունի-Եղեգնաձոր-Ջերմուկ երթուղով:

Ուղևորության առաջին կանգառը Օրբելյանների միջնադարյան իջևանատունն էր, որտեղ ուսանողուհի Մալվինա Վարդապետյանը ներկայացրեց իջևանատան պատմությունը, ճարտարապետությունը:

Երկրորդ կանգառը Նորավանքի վանական համալիրն էր, որտեղ ուսանողուհի Արուսիկ Դարբինյանը ներկայացրեց վանքի պատմությունը, ճարտարապետական առանձնահատկությունները, երթուղիներում ընդգրկվածությունը:

Երրորդ կանգառը “Jermuk Hotel and Spa” կենտրոնն էր: Այստեղ ուսանողները ծանոթացան բուժառողջարանային համալիրներում մատուցվող հիմնական և լրացուցիչ ծառայություններին, բուժիչ ցեխերի տեսակներին: Հյուրանոցի մենեջերն ուսանողներին ներկայացրեց հյուրանոցի ներքին և արտաքին հարդարանքի, սոճիների փոշոտման գործընթացում օդում անջատված օգտակար նյութերի հատկությունների մասին:

Ուղևորության ընթացքում պրակտիկայի ղեկավարներն ուսանողներին ներկայացրին Գեղարքունիքի և Վայոց ձորի մարզերի բնառեկրեացիոն ներուժը, պոտենցիալը և հնարավորությունները, ենթակառուցվածքների առկայությունը, բացակայությունը: Ուսանողներն իրականացրին ենթակառուցվածքների իրավիճակային գնահատում, այս կամ այն ռեսուրսի արդյունավետ օգտագործման գաղափարների քննարկում:

Ուսումնական պրակտիկան շարունակվում է, և ծրագրով նախատեսված երթուղիների իրականացման ընթացքում ուսանողների գործնական գիտելիքներն ու հմտություններն ավելի կխորանան: